Her kan du klikke for å komme tilbake til hovedsiden.   Bygg din egen Paulsen potte:  se tegninger her:

Paulsenpotte/PaulsenFormel.pdf

Paulsenpotte/PaulsenPotte_2_5ccm.pdf el. Paulsenpotte/PaulsenPotte_2_5ccm_2D.dwg

Paulsenpotte/PaulsenPotte_3_5ccm_2.pdf el. Paulsenpotte/PaulsenPotte_3_5ccm_2_2D.dwg

Paulsenpotte/PaulsenPotte_8_5ccm.pdf el. Paulsenpotte/PaulsenPotte_8_5ccm_2D.dwg

Paulsenpotte/PaulsenPotte_10ccm.pdf   el. Paulsenpotte/PaulsenPotte_10ccm_2D.dwg paulsenpotte.gif (16828 bytes)

 

Det er Først og fremst Eksosen som lager lyd, deretter turtall/propell og resten kommer fra resonans i motor/skrog. Så En Paulsen Potte sammen med Gummioppheng mellom motorfeste og skrog vil dempe lyden kraftig. Det er også viktig å ha riktig propell for å holde turtall nede, siden  propellen lager like mye støy !

1. Høyt turtall gir "mygglyd". Senk RPM ved å montere propeller med høyere stigning. ved for lav efekt , så bytt til større motor.

2. Eksoslyden er høyest. Bruk potter med 2 kammer. Paulsenpotta er best :-)

3.Lyden fra Propellen er nest høyest. LAvt turtall hjelper. Brede blader er bedre en smale. 3 og 4 bladet propell senker lyden dramatisk. Med fornt forgasser for nær propell, gir 3-5DB, flytt Prop lengre frem med et avstandstykke på akselen.

4. Skrog og vinger virker som en "fiolinkasse" og forsterker lyden. Motor bør ha gummioppheng.

5 skranglelyder fra Støtstenger,hjul lager ol. kan gi mye bråk.

Paulsenpotta er basert på akustiske prinsipper, og demper eksosstøy med ca 30 db over et vidt frekvensområde.

Første kammer skal være ca. 10 X sylindervolumet på motoren. Andre kammer har samme diameter som første kammer, og 2/5 av lengden.

Lengden på første kammer bestemmes av valgt diameter på potta, for å få 10 X motorvolum.

Eksempel: 30 mm er valgt som diameter på potta for en 6,5 ccm motor. Lengden blir da 9 cm på første kammer for å få til 65 ccm (6,5 ccm X 10). Lengden på andre kammer blir 2/5 av 9 cm = 3,6cm.
De to innvendige rørene skal være like lange som kamrene. Åpningen på rørene plasseres lengde-messig nøyaktig midt i hvert sitt kammer. Innvendig diameter på disse rørene bestemmes av motoren: 3,5ccm - 6mm 6.5 - 8 mm, 10 ccm - 9 mm osv.

For andre størrelser brukes formelen 2* kvadratroten av 2,03 * sylindervolum.

Lengden av rørene fra motoren til potta er også avstemt, og gir effektøkning I form av høyere turtall, eller større propell (Diameter eller stigning). Hovedregelenher er 28 cm for 10.000 rpm, deretter pluss/minus 2 cm for 1000 rpm ned eller opp. Bruk ett mellomrør som er litt lengere enn dette til potte, prøvefly, kapp av 1 cm, prøvefly igjen inntil motoren går rent I luften. På bakken vil den tendere til å "firetakte" når lengden er riktig. Blir motoren varm og brenner plugger er lengden på potta for kort. Høyst sannsynlig vil motoren gå riktig hvis man følger tommelfingerregelen. Diameteren på rørene

skal være slik at arealet er noe større enn arealet på eks osporten. 4-taktsmotoren trenger vanligvis bare første kammer og rør for å bli dempet. Det er ikke praktisk mulig å avstemme tilkoblingsrøret til 4-taktsmotorer. Jeg lager potta av 0,5 mm messingrør og plater som er sølvloddet med propan, arbeids-temperatur på sølvlodding er ca 600 grader Celsius.
Andre materialer som tåler høy temperatur kan også brukes.    Epoxy og karbon med metallrør ??

Asker 2001
Tore Paulsen
Konstruksjon

 

Tilrettelagt av www.modellfly.no Resten av tegninger og diagrammer vil bli lagt ut når jeg får resten fra Mr. Paulsen.
Asker Hobby(Sigvard petersen) 66902011 leverer disse ferdigbygget :-) 
Med tillaltelse fra Tore Paulsen    

 

 

 

Hit Counter